Fordonsliggare

Ny lag 2018-07-01

§ 11 Den som bedriver … fordonsserviceverksamhet, … ska föra en personalliggare.”

Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Vem omfattas av den nya lagen?

Lagen gäller alla som servicerar motorfordon, vare sig det är en bil- lastbils- däckverkstad eller rekonditioneringsanläggning.

Varför behöver jag en personalliggare?

Skatteverket utför sedan den 1 juli oannonserade tillsynsbesök. Om personalliggaren saknas, är felaktig eller inte komplett utgår en kontrollavgift om 12 500 kr per tillfälle och 2 500 kr per person som inte är korrekt förd i personalliggaren. Skatteverket utför därefter ytterligare oannonserade tillsynsbesök. Avgiften fördubblas och risk för revision föreligger om fel kvarstår.

Hur kan jag lösa lagkravet?

Med en automatisk Fordonsliggare sköter du lagkravet utan administration. Häng upp Fordonsliggaren på väggen, anslut till ett vägguttag. Därefter kan du se närvarolista och arbetad tid på webben och sända utdrag till Skatteverket på några sekunder (lagkravet är att svara inom 30 minuter).

Finns det fördelar med att ha en automatisk Fordonsliggare? Klicka på Produkter.

Vad är grunden för ett lyckat kontrollbesök?

Vilken nytta har du av lagen?

AKUT: Så här gör du vid ett tillsyningsbesök

Fordonsliggare ID06 – powered by Entral