Fordonsliggare

Vilken nytta har du av lagen om personalliggare?

Den egna nyttan

Lagen hjälper dig verka på en marknad med spelregler som gäller för alla. Du är inte den ende som betalar skatt och skälig lön. Lagen ger myndigheterna kontrollverktyg som stärker dig som seriös företagare.

Effektiviserad lönerapportering

Om du använder en elektronisk liggare, Fordonsliggare, får du automatiskt all arbetstid registrerad. Varje månad kan du ta ut en rapport på arbetstiden istället för att manuellt hantera tidsunderlag. Vi hjälper dig gratis med de samtyckesavtal som behövs för att använda tiderna för er löneredovisning.

Fakturakontroll

Om du använder en elektronisk liggare, Fordonsliggare, registreras alla i lokalen automatiskt, utan att du behöver skriva upp personnummer, organisationsnummer mm. Du kan när som helst ta ut en rapport på hur många timmar t ex bemanningsföretaget lagt ned och jämföra med deras faktura.

Kvalitetssäkring av leverantör

Genom att kräva att din leverantör (t ex städföretag, bemanningsföretag, F-skattare), har ID06-kort får du en kvalitetssäkring av dem. Alla företag som inte är registrerade för A-mål hos Kronofogdemyndigheten, är registrerade som arbetsgivare och har ansvarsförsäkringar kan normalt sett få ID06-kort. Det är bara oseriösa aktörer som nekas. Detta är en trygghet för dig då du vet du jobbar med företag som vill vara skötsamma och inte är direkt brottsliga. Och det får du utan att ens ställa frågorna till dem. Bara begär att de som utför arbete i dina lokaler skall bära ID06-kort.

Den större nyttan

Skatteförfarandelagens paragrafer om personalliggare har kommit till för att försvara samhället och dess resurser. Alla som betalar skatt bidrar till våra gemensamma resurser för skola, vård, omsorg och naturvård. De som inte bidrar åker snålskjuts på dina goda gärningar för samhället i stort.

Organiserad brottslighet

Lagen om personalliggare gör det svårare att driva företag genom att utnyttja svaga personer eller rentav genom slavarbete. Detta försvårar verksamheten för organiserad brottslighet som använder andras olycka för att konkurrera ut ärliga företagare.

Sund konkurrens

Genom lagen blir det svårare att driva företag utan att vara registrerad arbetsgivare, utan att betala skatt, utan ansvarsförsäkringar, utan att betala skälig lön eller utan att bry sig om arbetstider och säkerhet för sina anställda. Seriösa företagare finner det allt oftare svårt att möta de priser som oseriösa aktörer kan locka med. Lagen har kommit till för att stärka sunda företag som tidigare kämpat i konkurrens med ljusskygg verksamhet.

Skaffa en egen Fordonsliggare

Fordonsliggaren ger dig en helautomatisk liggare. Den minimerar risken för tillsynsavgifter. Den ger dig bra koll på arbetstider. Den ger dig kvalitetssäkring  och kontroll av leverantörer. Fordonsliggaren är med stor säkerhet det enklaste och säkraste sättet att uppfylla lagstiftningen på. Så att du får en enklare vardag. Med tid för det som är viktigt.